Markberedning – en god grund för nyetablering av skog

För att ny skog ska växa upp efter en slutavverkning är det viktigt att plantorna får optimala förhållanden med god tillgång till vatten och näring samt bra skydd från skadegörare. Markberedning ger en god grund för nyetablering av skog efter slutavverkning och skyddar plantor mot skadedjur. Markberedning kräver robusta maskiner med hög förarkomfort.

Markberedning skapar planteringspunkter där mineraljord vänds upp i vilken plantorna kan växa och behålla fukten. Skador från exempelvis snytbaggar kan begränsas med hjälp av markberedning då baggarna ogärna går ut på öppna ytor runt plantan där de blir lätta byten för fåglar och andra predatorer.

Unga trädplantor är känsliga för konkurrens av annan växtlighet som gräs och buskar som snabbt växer upp på ett nytt kalhygge. Markberedningen hjälper de unga plantorna till en bra start där de stärks och kan motstå konkurrensen från övrig vegetation och skadegörare.

Markberedningen genomförs maskinellt med hjälp av en ombyggd skotare med påbyggda markberedningsaggregat av olika typer. Ofta monteras dessa aggregat på stora slutavverkningsskotare som är robusta och tål den tuffa miljön. Vid markberedning är det viktigt att maskinerna har hög förarkomfort, gärna hyttdämpning, och att de är byggda för att tåla långa arbetspass i stenig och utmanande terräng. En stark kran är också viktigt för att bygga eller flytta broar över bäckar och blöta områden.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.